Visie

Iedere opdracht is voor ons uniek. Elk programma van eisen, elke locatie, elk tijdstip en elke functie levert immers met elkaar gecombineerd, onvermijdelijk een reeks verschillen met voorgaande opdrachten op. Het maakt het toepassen van standaard oplossingen onverdedigbaar.

We verliezen echter de realiteit nooit uit het oog. “Wij pretenderen niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden, maar we willen gestalte geven aan de specifieke aspecten per opdracht. Wij schuwen echter niet om opnieuw en bij herhaling technische oplossingen toe te passen die hun waarde hebben bewezen.

We ontwerpen kostenbewust en streven naar een weloverwogen evenwicht tussen budget en kwaliteit”. Wij zien het dan ook als een plicht om in voorkomende gevallen u erop te wijzen dat het beschikbare budget, de vraagstelling en de minimaal te accepteren gebruikskwaliteit, de bouwtechnische- en architectonische aspecten met elkaar in conflict raken. Dit leidt tot nader overleg. “Uiteindelijk komen we zo tot het juiste evenwicht en het optimale resultaat”.