Kinderboerderij Papenhoeve Papendrecht

In een openbare aanbestedingsprocedure eind 2013 heeft de gemeente Papendrecht gekozen voor een ontwerp van architect Benno van Luttikhuizen voor de vernieuwing van de kinderboerderij. De kinderboerderij is gelegen op het terrein van een voormalige waterzuiveringsinstallatie. Op de oude funderingen van de zuiveringstanks en het pompgebouw zijn een dierenverblijf en een personeel- en bezoekersgebouw geplaatst. Het slopen van de oude gebouwen ging veel Papendrechters aan het hart. Om toch een verbinding te leggen heeft de ontwerper de oude schoorsteen van het pompgebouw in het nieuwe ontwerp ingezet als markant herkenningspunt. Aanvullend is door ons ook naar de (her)indeling van het terrein gekeken. Daar waar de kinderboerderij eerst slecht te vinden was door de situering van de entree, is deze door een gat in de begroeiing te maken beter zichtbaar voor de buitenwereld.

naar complete portfolio