Woonhuis Nazareth

Het ontwerp van deze woning is gebaseerd op een Zeeuwse schuur, in zijn hoofdvorm langwerpig en voorzien van een zadeldak. De dakbedekking bestaat uit oranje gebakken dakpannen en de gevels uit zwarte gepotdekselde vurenhouten delen. Opmerkelijke details zijn het doorlopende zinkwerk langs de dakranden en de volledig met dakpannen beklede dakkapellen.
Er is gekozen voor het schuurtype als inspiratiebron zodat de woning in de Zeeuwse architectuur past. De luiken aan de woning verwijzen naar de schuurdeuren die kenmerkend zijn voor dit type bouwwerk. Deze ‘schuurdeuren’ zijn aangebracht daar waar voor het woonprogramma een directe relatie met de tuin gewenst is. Om de relatie tussen binnen en buiten te versterken is terras als een doorgaande ‘deken’ onder het huis door gelegd.
Vanwege grote hoogteverschillen tussen de bestaande straat Nazareth en de nieuwe bebouwing in het plan Wolphaartsdijk Oost is ervoor gekozen de woning ten opzichte van Nazareth op een talud te zetten. Hiermee wordt het zicht naar de polder gewaarborgd en ontstaat er vanuit de woning ook een prettig overzicht over de voortuin.

naar complete portfolio